Erasmus+ Programme
Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA204 – 049274

Fikri çıktılar

PANHERA projesi, hala derinlemesine araştırılmayan bir konuda yetişkin öğrenenlere yönelik bir eğitim yolu sağlar. Fikri sonuçlarımız, ilgili konaklama yapılarını ve bölgelerini teşvik etmenin ve iletişim, dijital ve yönetim becerilerini, alıştıklarına saygı duymalarını geliştirmenin yeni bir yolunu temsil eder. Bu nedenle ortaklarımız, hedef grupların öğrenme kazanımlarını (kırsal alanlardan ev sahipliği yapıları) artırmak ve verdikleri hizmetlerin misafirperver yetkinliklerini ve kalitesini artırmak için bir rehber olarak kullanılabilecek çeşitli entelektüel sonuçlar geliştirdiler.

IO 1 Saha araştırması

Hacıları ve turistleri ağırlamadaki gerçek yetkinlikleri ve uygulamaları analiz etmek için her ortak tarafından yerel düzeyde bir saha araştırması yapıldı. Analiz, ortak bölgeleri geçen rotalar boyunca barındırma yapılarını (örneğin hac merkezleri, kamu ve özel pansiyonlar, oteller, B&B, vb.) haritalar, yerel düzeyde sanatın durumunu analiz eder ve zaten uygulanan iyi ve kötü uygulamaları tanımlar.

IO2 - Eğitim kursu

PANHERA hedeflerinden biri, kültürel ve dini güzergahlar boyunca kırsal alanlarda bulunan konaklama tesislerinde çalışan ve genel olarak bu bölgelerde yaşayan ve farklı türde tamamlayıcı hizmetler sunan insanlara yönelik öğrenme fırsatlarının kullanılabilirliğini ve kalitesini artırmaktır. Bu nedenle, turist-hacıların ev sahipliğinde becerilerini geliştirmeyi amaçlayan özel bir eğitim kursu geliştirdik, sosyal girişimcilik, dijital, kültürler arası diyalog vb.

IO3 - Eğitim yönergeleri

Araştırmacılarımız, eğitim kursunu tamamlamak ve hem yöneticilerin hem de konaklama tesisleri personelinin çalışmalarını desteklemek için, proje kapsamındaki, müşterileri ve misafirleri için yüksek kalitede hizmet sunmak adına yönetimsel, iletişim ve kişisel yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan çevrimiçi eğitim kılavuzları geliştirdiler. 

ÇEVRİMİÇİ REHBER “İŞ YÖNETİMİ” 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ(YÜZ YÜZE OLMAYAN)

MÜŞTERİ HİZMETLERİ (YÜZ YÜZE)

Geliştirme yönergeleri  turizm ürünleri ve seyahat güzergahları

Turizmde Yöresel Ürün Pazarlamasına Yönelik Çevrimiçi Rehber

TURİZM PAZARLAMASI 

IO 4 Ortak sertifikasyon sistemi

Bu çıktının amacı, proje aracılığıyla toplanan ve geliştirilen deneyimlere ve katkılara göre iyi bir hizmet sunan bir tür "iyi konaklama merkezleri için kalite etiketi" olarak hizmet verecek ortak bir sertifikasyon sisteminin tanımını oluşturmaktı. Önerilen entelektüel çıktının, barındırma yapılarının ve içinde çalışan personelin olumlu bir şekilde değerlendirilmesine ve turistlerden-hacılardan hemen tanınmasına izin vereceğini umuyoruz.

ORTAK SERTİFİKASYON SİSTEMİ-PANHERA

IO5 - Web tabanlı açıköğrenme platformu

www.panhera.eu web tabanlı açıköğrenme platformu, hacılar ve ev sahipliği yapıları için interaktif bir bilgi kaynağı olarak geliştirildi. Bu platformun amacı sadece Panhera projesinin fikri çıktılarını sunmak değil, aynı zamanda konaklama yapısı personelinin ve verilen hizmetlerin yetkinliklerinin sürekli ve canlı bir şekilde değerlendirilmesine izin vermektir.