Erasmus+ Programme
Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA204 – 049274

Rezultate intelectuale

Proiectul PANHERA oferă o cale de instruire adresată cursanților adulți pe un subiect încă neexplorat. Rezultatele noastre intelectuale reprezintă o nouă modalitate de a promova structurile de găzduire implicate, teritoriile lor dar și de a îmbunătăți abilitățile lor de comunicare, digitale și de gestionare, în raport cu ceea ce sunt obișnuiți. Prin urmare, partenerii noștri au dezvoltat mai multe rezultate intelectuale, care pot fi utilizate ca un ghid pentru a crește competențele grupurilor țintă (structuri de găzduire din zonele rurale) și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le furnizează.

 

IO 1 Cercetare de teren

O cercetare a fost efectuată de fiecare partener la nivel local pentru a analiza competențele și practicile efective în primirea pelerinilor și/sau turiștilor. Analiza vizează structurile de găzduire (de exemplu, centre de pelerinaj, pensiuni publice și private, hoteluri, pensiuni etc.), de-a lungul rutelor care traversează teritoriile partenere, analizează stadiul lor la nivel local și identifică practicile bune și rele deja implementate.

IO2 - Curs de instruire

Unul dintre obiectivele PANHERA este de a îmbunătăți calitatea oportunităților de învățare destinate persoanelor care lucrează în facilități de găzduire situate în zonele rurale de-a lungul itinerariilor culturale și religioase și, în general, care locuiesc în aceste teritorii și oferă diferite tipuri de servicii complementare. Prin urmare, am dezvoltat un curs de formare specific care vizează îmbunătățirea abilităților lor în găzduirea turiștilor-pelerini, antreprenoriat social, dialog intercultural etc.

Relații istorice între religie și turism

IO3 - Instrucțiuni de formare

Cercetătorii noștri au dezvoltat linii directoare de formare online pentru a completa cursul de formare și pentru a sprijini munca atât a managerilor, cât și a personalului facilităților de găzduire, acoperite de proiect, cu scopul de a-și dezvolta competențele manageriale, de comunicare și personale pentru a oferi servicii de calitate pentru clienții și oaspeții lor.

SERVICII CLIENŢI (FAŢĂ-ÎN-FAŢĂ)

SERVICIUL PENTRU CLIENTI (altfel decât faţă către faţă)

MARKETING TURISTIC

IO4 Sistem comun de certificare

Scopul acestui rezultat a fost să creeze o definiție a unui sistem comun de certificare care să servească ca un fel de „etichetă de calitate pentru centrele de găzduire” care oferă un serviciu bun în funcție de experiențele și contribuțiile colectate și dezvoltate prin proiect. Sperăm că rezultatul intelectual propus permite structurilor de găzduire și personalului care lucrează în acestea să fie evaluate pozitiv și imediat recunoscute de turiști-pelerini.

DOCUMENTAȚIE EMITERE CERTIFICAT DE CLASIFICARE PENTRU STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI/SAU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

SISTEM DE CERTIFICARE COMUN – PANHERA

IO5 - Platforma de educație deschisă bazată pe web

Platforma web de educație deschisă www.panhera.eu a fost dezvoltată ca o sursă interactivă de informații pentru pelerini și structuri de găzduire. Scopul acestei platforme nu este doar de a prezenta rezultatele intelectuale ale proiectului Panhera, ci și de a permite o evaluare continuă a competențelor personalului structurii de găzduire și a serviciilor furnizate.